2. sjednica upravnog odbora šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije

2. sjednica upravnog odbora Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije održana je 26.07. s početkom u 10 sati, u Splitu, Šahovski dom, Šimićeva 54.

Prisutni članovi upravnog odbora: Ivica Brkić, Božo Mišković, Davor Perić, Vladimir Cvetnić, Ivo Popović, Zvonimir Čalija i tajnik Stjepan Gudelj.
Nije prisutan: Ilija Knezović, opravdano zbog poslovnih razloga.

Predsjednik Šahovskog saveza županije Splitsko–dalmatinske gospodin Ivica Brkić je otvorio sastanak i konstatira da član Izvršnog odbora, Ilija Knezović, koji danas nije prisutan, je obaviješten, ali da ima poslovne obveze.

Predsjednik zaključuje da je na sjednici prisutna većina i Upravni odbor može odlučivati i pravovaljano donositi odluke.

Predsjednik ŠSŽSD je predložio sljedeći dnevni red:
1) Izvješće sa Pojedinačna kadetska prvenstva Hrvatske 2015.g.
2) Pripreme za održavanje skupštine našeg saveza vezano za izmjenu statuta sukladno novom zakonu
3) Zamolba Š.K. Brda za financijsku pomoć vezano za Split Open 2015
4) Razno
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1)
Izvješće o održanim pojedinačnim kadetskim prvenstvima Hrvatske iznio je Božo Mišković. Prvenstva su uspješno održana u Hotelu Dujilovo u Splitu, 20. – 26.06.2015.g. Obnovljen hotel i nove sobe sa klimama su podigle opći dojam sudionika koji su pohvalili smještaj, organizaciju i suđenje samog turnira. Ovo je treći put zaredom da se kadetsko prvenstvo države održalo u našoj županiji.

Ad 2)
Zbog usklađenja s novim zakonom o udrugama, odlučeno je da će skupština Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije biti održana u utorak, 15.09.2015.g. s početkom u 19h sati, u Splitu, Šahovski dom, Šimićeva 54.

Ad 3)
Š.K. Brda je pismeno predao molbu da mu se odobri financijska pomoć u iznosu od 3.000kn vezano za Split Open 2015. Donacija je jednoglasno odobrena.

Ad 4)
Za potrebe rada, Savez je kupio jedno prijenosno računalo te je upravni odbor odlučio da će se nalaziti kod Bože Miškovića. Po potrebi koristiti će ga i drugi članovi odbora.
Davor Perić je dao prijedlog da savez kupi garniture i satove kako bi imali priliku organizaciju turnira (kadetsko prvenstvo države) podići na jedan viši nivo. Dogovoreno je da će se za početak, kako financije budu omogućavale, kupiti garniture.
Predloženo je da organiziramo brzopotezno prvenstvo županije. Tempo bi bio 10 minuta, 9 kola, švicarski sistem. Mjesto održavanja bi bio hotel Dujilovo u Splitu ili hotel Resnik u Kaštelima.
Božo Mišković je dao prijedlog da se, ukoliko financijska sredstva budu dozvoljavala, organizira simultanka sa našim poznatim majstorom Ivanom Žajom.
Upravni odbor je jednoglasno odlučio da se prijedlog izmjena novog statuta usklađenog s novim zakonom o udrugama, stavi na stranice saveza kako bi članice (klubovi) mogli iznijeti svoje prijedloge vezano za nadopunu istog u sljedećih 45 dana.
Po Statutu klubovi su dužni platiti članarinu Savezu u iznosu od 100kn. Utvrđeno je da klubovi nisu izvršili uplatu te se mole da podmire članarinu u što kraćem roku.
Predsjednik je zaključio sjednicu u 11h 30min.
Zapisničar: Stjepan Gudelj

1. sjednica upravnog odbora šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije

1. sjednica upravnog odbora Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije održana je 26.04. s početkom u 10.30 sati, u Splitu, Šahovski dom, Šimićeva 54.

Prisutni članovi upravnog odbora: Ivica Brkić, Božo Mišković, Davor Perić, Vladimir Cvetnić, Ilija Knezović, Ivo Popović.
Nije prisutan: Zvonimir Čalija.

Predsjednik Šahovskog saveza županije Splitsko–dalmatinske gospodin Ivica Brkić je otvorio sastanak i konstatira da član Izvršnog odbora, Zvonimir Čalija, koji danas nije prisutan, je obaviješteni, ali da ima privatne obveze.

Predsjednik zaključuje da je na sjednici prisutna većina i Upravni odbor može odlučivati i pravovaljano donositi odluke.

Predsjednik ŠSŽSD je predložio sljedeći dnevni red:
1) Izbor tajnika
2) Izvješće sa Prvenstva županije Splitsko-dalmatinske
3) Kup županije Splitsko-dalmatinske
4) Pojedinačna kadetska prvenstva Hrvatske
5) Financijska potpora 11. Memorijal “Petar Žaja”, Aržano

Ad 1)
Odlukom upravnog odbora za tajnika Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije jednoglasno je izabran Stjepan Gudelj.

Ad 2)
Predsjednik je iznio Izvješće sa održanog Prvenstva županije Splitsko-dalmatinske za 2015.g. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Potvrđeno je da je turnir bio dobro i kvalitetno organiziran.

Ad 3)
Potvrđeno je da će se županijski kup odigrati u Splitu, u šahovskom domu, Šimićeva 54, dana 02.05.2015. godine, s početkom u 10.00 sati, temeljem raspisa Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije.

Ad 4)
Upravni odbor donio odluku da se izvrše pripreme za organizaciju državnog kadetskog prevenstva za 2015. godinu, koje će se održati u Splitu, u hotelu Zagreb, Duilovo od 20-26.06.2015. godine, temeljem odluke upravnog odbora HŠS.

Ad 5)
Odlučeno je da će Šahovski savez Splitsko-dalmatinske županije, a temeljem zamolbe “Zavičajnog društva Aržano”, u potpunosti snositi troškove suđenja na šahovskom vikend turniru “Aržano 2015″ koji će se održati 10.05.2015. godine.

Predsjednik je zaključio sjednicu u 12 sati.

Zapisničar: Stjepan Gudelj

1. sjednica Izvršnog odbora Šahovskog saveza županije Splitsko-dalmatinske

U Splitu,18.siječnja 2013. godine, 18,30 sati

1.sjednica Izvršnog odbora . Šahovskog saveza županije Splitsko-dalmatinske

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tihomir Buzančić, Željko Sikirica,Ivica Brkić, Božo Mišković,Vladimir Cvetnić.
Nisu prisutni:Ivo Knezović i Silvestar Krka

Predsjednik Šahovskog Saveza Županije Splitsko–dalmatinske gospodin Tihomir Buzančić je otvorio sastanak i konstatira da članovi Izvršnog odbora koji danas nisu prisutni su obaviješteni, ali da imaju privatne obveze.

Predsjednik zaključuje da je na sjednici prisutna većina i Izvršni odbor može odlučivati i pravovaljano donositi odluke.

Predsjednik ŠSŽSD je predložio:

DNEVNI RED:

1. Neopoziva ostavka Tihomira Buzančića na mjesto predsjednika ŠSŽSD,

2. Razno

Ad1. Predsjednik Tihomir Buzančić je napomenuo da je nastala nova situacija u HŠS. Nakon provednih izbora za predsjednika HŠS i izborom Josipa Leke za predsjednika, a izborom za dopredsjednika i člana Upravnog odbora našeg Ivice Brkića, mišljenja sam da novi ljudi trebaju biti na čelu našeg saveza. Zbog toga i osobnih razloga dajem neopozivu ostavku na mjesto predsjednika ŠSŽSD, sazvivam skupštinu za 16.02.2013. godine. Slijedeći tjedan poslati ću pozive s dnevnim redom svim klubovima naše županije. Izvešni odbor je jednoglasno prihvatio neopozivu ostavku Tihomira Buzančića i datum za održavanje Skupštine ŠSŽSD. Gos. Ivica Brkić se složio s izlaganjem predsjednika i datumom održavanja skupštine. Nakon kraće rasprave svih sudinika, za riječ se javio Željko Sikirica i naglasio da je sve ovo čudno, jer se u zadnje vrijeme brzo daju ostavke i biraju novi ljudi. Na kraju, svi sudionici su se složili da moramo raditi u duhu mira i tolerancije za dobrobit svih prijatelja šaha i šahovske igre.
Ad2. Nije bilo rasprave.

Predsjednik je zaključio sjednicu u 20 sati.

Zapisničar:Božo Mišković