Održana je redovna izvještajna skupština ŠSŽSD

U Splitu, 25.02.2018. godine, u prostorijama Šahovskog kluba “Mornar”, Šimićeva 54, s početkom u 11.00 sati, održana je redovna izvještajna skupština Šahovskog saveza Županije Splitsko-dalmatinske.

U članstvo Šahovskog saveza ŽSD jednoglasno su primljeni novosnovani šahovski klubovi: “Knez Mislav” iz Podstrane i “Trilj” iz Trilja.
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o radu za 2017. godinu i financijsko izvješće za 2017. godinu.
Jednoglasno je prihvaćen plan rada za 2018. godine i financijski plan za 2018. godinu
Novi članovi izvršnog odbora su: Davor Perić i Mario Tomasović
Skupština jednoglasno usvojila i prihvatila izmjenu i dopunu članka 9. Statuta šahovskog saveza ŽSD, vezano za primanje u članstvo novosnovanih klubova.

Održana je redovna izvještajna skupština ŠSŽSD

U Splitu, 19.02.2017. godine održana je redovna izvještajna skupština Šahovskog saveza Županije splitsko- dalmatinske, u prostorijama Hotel Consul, Tršćanska 34.

Na skupštini je prihvaćeno izvješće o radu i izvješće o financijskom poslovanju za prošlu godinu. Prihvaćen je plan rada za 2017.g. i financijski plan za 2017.g.
Posebno je u raspravi svih sudionika skupštine istaknuta financijska situacija u kojoj se nalaze šahovski klubovi i šah općenito.

Poziv za redovnu izvještajnu skupštinu ŠSŽSD

- Svim  Šahovskim  klubovima-
- ŠSŽSD -

Predmet:  Poziv za redovnu izvještajnu skupštinu ŠSŽSD koja će se održati 19.02.2017. godine u 10.30 sati u Splitu, Hotel Consul, Split, Tršćanska 34

 Poštovani,

obavještavam vas da je Upravni odbor Šahovskog saveza naše županije na sastanku od 29.01.2017. godine donio odluku o sazivanju redovne izvještajne skupštine ŠSŽSD na dan 19.02.2017. godine u 10.30 sati, u Splitu, Hotel Consul, Tršćanska 34, s dnevnim redom kako slijedi:

 1. Otvaranje skupštine
 2. Izbor radnog predsjedništva, izbor verifikacijske komisije za kvorum i utvrđivanje kvoruma
 3. Izbor zapisničara i dva ovjerovjeritelja zapisnika
 4. Izvješće o radu za 2016.g.
 5. Financijsko izvješće za 2016.g.
 6. Rasprava o točkama 4. i 5.
 7. Glasovanje i usvajanje izvješće pod točkama 4. i 5.
 8. Plana rada za 2017.g. i financijski plan za 2017.g.
 9. Razno (godišnja članarina klubova, dugovanje klubova za suđenje Kadetske i Juniorske lige, ŠK Hvar sa Hvara)
 10. Zatvaranje Skupštine

Temeljem Statuta ŠSŽSD, Skupštinu čine ovlašteni predstavnici članica saveza i predsjednik saveza. Zbog naprijed napisanog molim sve uprave Šahovskih klubova ŠSŽSD (svih 13) da izaberu po dva predstavnika temeljem Statuta ŠSŽSD kako slijedi:

 

NAZIV I ADRESA KLUBA                                                             Broj delegata

1.Šahovski klub „BAČVICE“, Viška 7,21 000 Split                                2
2.Šahovski klub „BRDA“, Šimićeva 54, 21 000 Split                              2
3.GŠK „SOLIN-CEMEX“, Hektorovićeva 50, Solin                                2
4.Šahovski klub „EPETIUM“, Ivankova 10, 21 311 Stobreč                  2
5.Šahovski klub „Jelsa“,21 465 Jelsa                                                     2
6.Šahovski klub „Makarska“, Kipara Meštrovića 18, Makarska             2
7.Šahovski klub „MORNAR“, Šimićeva 54, 21 000 Split                        2
8.Šahovski klub „OMIŠ“, Punta 1, 21 310 Omiš                                     2
9.Šahovski klub „Petar Sedlar –Pepe“, Zagorski put 57,Kaštel Novi     2
10.Šahovski klub „Petar Žaja“, Aržano, Progon 7, 21 231 Aržano        2
11.Šahovski klub „Sveti Vid“, Megdan 57, 21 231 Klis                           2
12.Šahovski klub „Sinj“, Sinj                                                                   2
13.Šahovski Klub „Student“, Split                                                           2

Ukupno: 26

Skupštinu čine 27 predstavnika (glasova).
Imena predstavnika za skupštinu klubovi trebaju u pisanom obliku napisati i ovjeriti pečatom kluba.

PREDSJEDNIK
Ivica  Brkić

 

Predložak vjerodajnice u PDF obliku možete preuzeti ovdje.

Poziv za redovnu izvještajnu skupštinu ŠSŽSD

 Svim  Šahovskim  klubovima-

- ŠSŽSD -

 

Predmet:
Poziv za redovnu izvještajnu skupštinu ŠSŽSD
koja će se održati 22.05.2016. godine u 11.00 sati
u Splitu, Hotel Zagreb, Duilovo

 

Poštovani,
obavještavam vas da je Upravni odbor Šahovskog saveza naše županije na sastanku od 31.03.2016. donio odluku o sazivanju redovne izvještajne skupštine ŠSŽSD na dan 22.05.2016. godine u 11 sati, u Splitu, Hotel Zagreb, Duilovo, s dnevnim redom kako slijedi:

 1. Otvaranje skupštine i pozdrav predsjednika
 2. Izbor radnog predsjedništva, izbor verifikacijske komisije za kvorum i utvrđivanje kvoruma
 3. Izbor zapisničara i dva ovjerovjeritelja zapisnika
 4. Izvješće o radu za 2015.g.
 5. Financijsko izvješće za 2015.g.
 6. Rasprava o točkama 4. i 5.
 7. Glasovanje i usvajanje izvješće pod točkama 4. i 5.
 8. Plana rada za 2016.g.
 9. Razno
 10. Zatvaranje Skupštine

Temeljem Statuta ŠSŽSD, Skupštinu čine ovlašteni predstavnici članica saveza i predsjednik saveza. Zbog naprijed napisanog molim sve uprave Šahovskih klubova ŠSŽSD (svih 14) da izaberu po dva predstavnika temeljem Statuta ŠSŽSD kako slijedi:

 

NAZIV I ADRESA KLUBA                                                             Broj delegata
1.Šahovski klub  „A1 SPLIT“, Šimićeva 54,21 00 Split                           2
2.Šahovski klub „BAČVICE“, Viška 7,21 000 Split                                  2
3.Šahovski klub „BRDA“, Šimićeva 54, 21 000 Split                              2
4.GŠK „SOLIN-CEMEX“, Hektorovićeva 50, Solin                                  2
5.Šahovski klub „EPETIUM“, Ivankova 10, 21 311 Stobreč                     2
6.Šahovski klub „Jelsa“,21 465 Jelsa                                                      2
7.Šahovski klub „Makarska“, Kipara Meštrovića 18, Makarska               2
8.Šahovski klub „MORNAR“, Šimićeva 54, 21 000 Split                         2
9.Šahovski klub „OMIŠ“, Punta 1, 21 310 Omiš                                      2
10.Šahovski klub „Petar Sedlar –Pepe“, Zagorski put 57,Kaštel Novi     2
11.Šahovski klub „Petar Žaja“, Aržano, Progon 7, 21 231 Aržano           2
12.Šahovski klub „Sveti Vid“, Megdan 57, 21 231 Klis                             2
13.Šahovski klub „Sinj“, Sinj                                                                     2
14.Šahovski Klub „Student“, Split                                                             2

Ukupno: 28
Skupštinu čine 29 predstavnika (glasova).

Imena predstavnika za skupštinu klubovi trebaju u pisanom obliku napisati i ovjeriti pečatom kluba.

 

PREDSJEDNIK
Ivica  Brkić

 

 

Obavijest svim šahovskim klubovima ŠSŽSD

Na sastanku  Upravnog  odbora  od 23. studenog  2014., predsjednik ŠSŽSD je obavijestio Upravni odbor da temeljem Statuta saveza članka 30., su nastupile  okolnosti  zbog kojih više ne  može obavljati svoju  dužnost  predsjednika ŠSŽSD  od 1.01.2015. godine

Upravni odbor Šahovskog  Saveza županije splitsko-dalmatinske je prihvatio  obrazloženje, te je odredio da temeljem Statuta ŠSŽSD, članka 35.,  Predsjednik ŠSŽSD  sazove  izvanrednu-izbornu skupštine na dan 18.01.2015. godine u 11 sati, u Splitu, Šahovski dom, Šimićeva 54, s dnevnim redom kako slijedi:

1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,

2.Usvajanje dnevnog reda,

3.Prijedlog za izbor radnog predsjedništva,

4.Izbor  radnih  tijela:Izborne i verifikacijska komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja,

5.Izvještaj verifikacijske komisije,

6.Izvještaj o radu i financijiskom poslovanju za 2014  godinu,

7.Rasprava i glasovanje o točki 6.,

8.Obraćanje kandidata,

9.Izbor predsjednika ŠSŽSD,

10.Izvještaj izborne komisije,

11.Izbor ostalih tijela na prijedlog predsjednika sukladno Statutu ŠSŽSD,

12. Razno,

13. Zatvaranje Skupštine.

Temeljem Statuta  članka 27. ŠSŽSD,  Skupštinu čine ovlašteni predstavnici članica saveza i predsjednik saveza.  Šahovski savez županije splitsko-dalmatinske  (ŠSŽSD) čine 14 klubova

Sve  uprave  Šahovski klubova ŠSŽSD (svih 14) trebaju  izabrati  po dva predstavnika  temeljem Statuta ŠSŽSD  članka 27. kako slijedi:

NAZIV I ADRESA KLUBA                                                                       Broj delegata       

1. Šahovski klub  „A1 SPLIT“, Šimićeva 54,21 000   Split                         2

2. Šahovski klub „BAČVICE“, Viška 7,21 000 Split                                   2

3. Šahovski klub „BRDA“, Šimićeva 54, 21 000 Split                                2

4. GŠK „SOLIN-CEMEX“,Hektorovićeva 50, Solin                                     2

5. Šahovski klub „EPETIUM“, Ivankova 10, 21 311 Sobreč                       2

6. Šahovski klub „Jelsa“,21 465 Jelsa                                                        2

7. Šahovski klub „Makarska“, Kipara Meštrovića 18, Makarska                 2

8. Šahovski klub „MORNAR“,Šimićeva 54, 21 000 Split                            2

9. Šahovski klub „OMIŠ“, Punta 1, 21 310 Omiš                                         2

10. Šahovski klub „Petar Sedlar –Pepe“, Ul. Zagorski put 57,Kaštel Novi   2

11. Šahovski klub „Petar Žaja“, Aržano, Progon 7, 21 231 Aržano               2

12. Šahovski klub „Sveti Vid“, Megdan 57, 21 231 Klis                                 2

13. Šahovski klub „Sinj“,Sinj                                                                           2

14. Šahovski Klub „Student“, Split                                                                  2

Ukupno: 28

Skupštinu čine 29 predstavnika(glasova).

Upravni odbor  na sjednici  od 23.studenog 2014. godine donio je odluku da prema Statutu ŠSŽSD  kandidat za predsjednika ŠSŽSD može biti  predstavnik  član udruge ( kluba) kako bi bio na skupštini i mogao biti biran.

Imena   predstavnika za  skupštinu klubovi trebaju  u pisanom obliku  napisati i  ovjeriti pečetom kluba.

Kandidat za predsjednika ŠSŽSD mora u pisanom obliku svoje podatke, ovjerene pečetom kluba kojem pripada  dostaviti  predsjedniku ŠSŽSD na mail-e:  bozo.miskovic@sszsd.hr  do 14.01.2015. godine.

Održana skupština Šahovskog saveza Županije splitsko-dalmatinske

U Splitu, 13.04.2014. godine održana je skupština Šahovskom saveza Županije splitsko- dalmatinske, u prostorijama Šahovskog doma, Šimićeva 54.

Na skupštini je prihvaćeno izvješće o radu i izvješće o financijskom poslovanju za prošlu godinu. Usvojene su izmjene i dopune Statuta ŠSŽSD i donesen je Poslovnik o radu skupštine.
Zahvaljujući svim sudionicima skupština je protekla u konstruktivnoj i bogatoj raspravi po svim pitanjima. Posebno je u raspravi svih sudionika skupštine istaknuta financijska situacija u kojoj se nalaze šahovski klubovi i šah općenito.
Rasprava je pokazala da smo stvorili uvjete za rad i razvoj šaha u našoj županiji, te da moramo i dalje svi skupa raditi na dobrobit šaha, zaboraviti prošlost i neslaganja.
Na skupštini su donesene i odluke od kojih jednu posebno ističemo: Izvršni odbor na čelu s predsjednikom treba posjetiti sve članice saveza, zbog zajedničkog rješavanja svih problema.

Statut Šahovskog saveza Županije splitsko-dalmatinske u word formatu možete skinuti na linku koji slijedi – Statut

Također možete skinuti i poslovnik o radu skupštine – Poslovnik o radu skupštine ŠS ŽSD