Održana skupština Šahovskog saveza Županije splitsko-dalmatinske

U Splitu, 13.04.2014. godine održana je skupština Šahovskom saveza Županije splitsko- dalmatinske, u prostorijama Šahovskog doma, Šimićeva 54.

Na skupštini je prihvaćeno izvješće o radu i izvješće o financijskom poslovanju za prošlu godinu. Usvojene su izmjene i dopune Statuta ŠSŽSD i donesen je Poslovnik o radu skupštine.
Zahvaljujući svim sudionicima skupština je protekla u konstruktivnoj i bogatoj raspravi po svim pitanjima. Posebno je u raspravi svih sudionika skupštine istaknuta financijska situacija u kojoj se nalaze šahovski klubovi i šah općenito.
Rasprava je pokazala da smo stvorili uvjete za rad i razvoj šaha u našoj županiji, te da moramo i dalje svi skupa raditi na dobrobit šaha, zaboraviti prošlost i neslaganja.
Na skupštini su donesene i odluke od kojih jednu posebno ističemo: Izvršni odbor na čelu s predsjednikom treba posjetiti sve članice saveza, zbog zajedničkog rješavanja svih problema.

Statut Šahovskog saveza Županije splitsko-dalmatinske u word formatu možete skinuti na linku koji slijedi – Statut

Također možete skinuti i poslovnik o radu skupštine – Poslovnik o radu skupštine ŠS ŽSD

1. sjednica Izvršnog odbora Šahovskog saveza županije Splitsko-dalmatinske

U Splitu,18.siječnja 2013. godine, 18,30 sati

1.sjednica Izvršnog odbora . Šahovskog saveza županije Splitsko-dalmatinske

Prisutni članovi Izvršnog odbora: Tihomir Buzančić, Željko Sikirica,Ivica Brkić, Božo Mišković,Vladimir Cvetnić.
Nisu prisutni:Ivo Knezović i Silvestar Krka

Predsjednik Šahovskog Saveza Županije Splitsko–dalmatinske gospodin Tihomir Buzančić je otvorio sastanak i konstatira da članovi Izvršnog odbora koji danas nisu prisutni su obaviješteni, ali da imaju privatne obveze.

Predsjednik zaključuje da je na sjednici prisutna većina i Izvršni odbor može odlučivati i pravovaljano donositi odluke.

Predsjednik ŠSŽSD je predložio:

DNEVNI RED:

1. Neopoziva ostavka Tihomira Buzančića na mjesto predsjednika ŠSŽSD,

2. Razno

Ad1. Predsjednik Tihomir Buzančić je napomenuo da je nastala nova situacija u HŠS. Nakon provednih izbora za predsjednika HŠS i izborom Josipa Leke za predsjednika, a izborom za dopredsjednika i člana Upravnog odbora našeg Ivice Brkića, mišljenja sam da novi ljudi trebaju biti na čelu našeg saveza. Zbog toga i osobnih razloga dajem neopozivu ostavku na mjesto predsjednika ŠSŽSD, sazvivam skupštinu za 16.02.2013. godine. Slijedeći tjedan poslati ću pozive s dnevnim redom svim klubovima naše županije. Izvešni odbor je jednoglasno prihvatio neopozivu ostavku Tihomira Buzančića i datum za održavanje Skupštine ŠSŽSD. Gos. Ivica Brkić se složio s izlaganjem predsjednika i datumom održavanja skupštine. Nakon kraće rasprave svih sudinika, za riječ se javio Željko Sikirica i naglasio da je sve ovo čudno, jer se u zadnje vrijeme brzo daju ostavke i biraju novi ljudi. Na kraju, svi sudionici su se složili da moramo raditi u duhu mira i tolerancije za dobrobit svih prijatelja šaha i šahovske igre.
Ad2. Nije bilo rasprave.

Predsjednik je zaključio sjednicu u 20 sati.

Zapisničar:Božo Mišković