Raspis za šahovski kup županije Splitsko-dalmatinske za 2014g

Pokrovitelj: Šahovski savez Županije Splitsko-dalmatinske

Tehnički organizator: Izvršni odbor Šahovskog saveza Županije Split-dalm.

 

Direktor Turnira: Božo Mišković, 098 428 446, bozo.miskovic@sszsd.hr

Sudac Turnira: Stjepan Gudelj, 098 927 69 81, stjepan.gudelj@gmail.com

 

Dan i mjesto igranja: 06.04.2014.g. Split, Šimićeva 54.

Sustav igre: Meč susreti igraju se na 4 ploče po Bergerovom sustavu, jednokružno. Turnir se rejtingira za CRO listu.

Tempo igre: 30 minuta uz dodatak od 30 sek. po svakom odigranom potezu.

 

Pravo nastupa: Pravo nastupa imaju klubovi Šahovskog Saveza Županije Splitsko Dalmatinske. Svaki klub može nastupiti samo sa jednom ekipom na turniru.

 

Raspored igre: Broj kola ovisi o broju prijavljenih ekipa.

U slučaju da nastupi više od 5 ekipa, kola , 5, 6, 7 … igrati će se 07.04. u 10h, 12h, 14h…

1. kolo  10.30
2. kolo  12.30
3. kolo  15.00
4. kolo  17.00

Kotizacija: 400 kn po ekipi.

Uplatiti na žiro račun HR16 2500 0091 1011 96540 ili pola sata prije početka.

Prijave:  06.04. od 9.30 – 10h ili na email: bozo.miskovic@sszsd.hr

Dozvoljeno je prijaviti najviše 6 igrača (4 + 2 rezerve).

 

Pobjednik ostvaruje pravo igranja na finalu Kupa Hrvatske za 2014 godinu na Bolu. ŠS ŽSD će participirati u troškovima igranja na kupu. Visina participacije  djelomično ovisi i o broju prijavljenih ekipa.

U slučaju da dvije ili više ekipa imaju jednak broj ukupnih meč bodova o poretku odlučuje primjena sljedećih kriterija, redom:

a) zbroj pojedinačnih bodova iz igre (kriterij broj 1 u Swiss-manageru)

b) bolji Sonneborn-Bergerov koeficijent računat prema stvarnim pojedinačnim bodovima (kriterij broj 7 u Swiss-manageru);

c) bolji Sonneborn-Bergerov koeficijent računat razmjerno postignutom rezultatu prema stvarnim bodovima (kriterij broj 35 u Swiss-manageru);

d) bolji rezultat unutar iste bodovne skupine (kriterij broj 14 u Swiss-manageru);

e) ždrijeb.

 

Šahovska oprema: Svaka ekipa dužna je sa sobom donijeti dvije šahovske garniture standardnih dimenzija i dva elektronska šahovska sata.

 

U Splitu 27.03 2014.