2. sjednica upravnog odbora šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije

2. sjednica upravnog odbora Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije održana je 26.07. s početkom u 10 sati, u Splitu, Šahovski dom, Šimićeva 54.

Prisutni članovi upravnog odbora: Ivica Brkić, Božo Mišković, Davor Perić, Vladimir Cvetnić, Ivo Popović, Zvonimir Čalija i tajnik Stjepan Gudelj.
Nije prisutan: Ilija Knezović, opravdano zbog poslovnih razloga.

Predsjednik Šahovskog saveza županije Splitsko–dalmatinske gospodin Ivica Brkić je otvorio sastanak i konstatira da član Izvršnog odbora, Ilija Knezović, koji danas nije prisutan, je obaviješten, ali da ima poslovne obveze.

Predsjednik zaključuje da je na sjednici prisutna većina i Upravni odbor može odlučivati i pravovaljano donositi odluke.

Predsjednik ŠSŽSD je predložio sljedeći dnevni red:
1) Izvješće sa Pojedinačna kadetska prvenstva Hrvatske 2015.g.
2) Pripreme za održavanje skupštine našeg saveza vezano za izmjenu statuta sukladno novom zakonu
3) Zamolba Š.K. Brda za financijsku pomoć vezano za Split Open 2015
4) Razno
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1)
Izvješće o održanim pojedinačnim kadetskim prvenstvima Hrvatske iznio je Božo Mišković. Prvenstva su uspješno održana u Hotelu Dujilovo u Splitu, 20. – 26.06.2015.g. Obnovljen hotel i nove sobe sa klimama su podigle opći dojam sudionika koji su pohvalili smještaj, organizaciju i suđenje samog turnira. Ovo je treći put zaredom da se kadetsko prvenstvo države održalo u našoj županiji.

Ad 2)
Zbog usklađenja s novim zakonom o udrugama, odlučeno je da će skupština Šahovskog saveza Splitsko-dalmatinske županije biti održana u utorak, 15.09.2015.g. s početkom u 19h sati, u Splitu, Šahovski dom, Šimićeva 54.

Ad 3)
Š.K. Brda je pismeno predao molbu da mu se odobri financijska pomoć u iznosu od 3.000kn vezano za Split Open 2015. Donacija je jednoglasno odobrena.

Ad 4)
Za potrebe rada, Savez je kupio jedno prijenosno računalo te je upravni odbor odlučio da će se nalaziti kod Bože Miškovića. Po potrebi koristiti će ga i drugi članovi odbora.
Davor Perić je dao prijedlog da savez kupi garniture i satove kako bi imali priliku organizaciju turnira (kadetsko prvenstvo države) podići na jedan viši nivo. Dogovoreno je da će se za početak, kako financije budu omogućavale, kupiti garniture.
Predloženo je da organiziramo brzopotezno prvenstvo županije. Tempo bi bio 10 minuta, 9 kola, švicarski sistem. Mjesto održavanja bi bio hotel Dujilovo u Splitu ili hotel Resnik u Kaštelima.
Božo Mišković je dao prijedlog da se, ukoliko financijska sredstva budu dozvoljavala, organizira simultanka sa našim poznatim majstorom Ivanom Žajom.
Upravni odbor je jednoglasno odlučio da se prijedlog izmjena novog statuta usklađenog s novim zakonom o udrugama, stavi na stranice saveza kako bi članice (klubovi) mogli iznijeti svoje prijedloge vezano za nadopunu istog u sljedećih 45 dana.
Po Statutu klubovi su dužni platiti članarinu Savezu u iznosu od 100kn. Utvrđeno je da klubovi nisu izvršili uplatu te se mole da podmire članarinu u što kraćem roku.
Predsjednik je zaključio sjednicu u 11h 30min.
Zapisničar: Stjepan Gudelj