Najava za turnir Božićni Cuger

ŠSŽSD namjerava kao do prijašnjih godina organizirati pojedinačni brzopotezni turnir Božićni Cuger.
Predviđen datum turnira je subota, 29.12.2018.g.

Raspis će biti ubrzo objavljen na ovim stranicama te poslan klubovima emailom.