Obavijest svim šahovskim klubovima ŠSŽSD

Na sastanku  Upravnog  odbora  od 23. studenog  2014., predsjednik ŠSŽSD je obavijestio Upravni odbor da temeljem Statuta saveza članka 30., su nastupile  okolnosti  zbog kojih više ne  može obavljati svoju  dužnost  predsjednika ŠSŽSD  od 1.01.2015. godine

Upravni odbor Šahovskog  Saveza županije splitsko-dalmatinske je prihvatio  obrazloženje, te je odredio da temeljem Statuta ŠSŽSD, članka 35.,  Predsjednik ŠSŽSD  sazove  izvanrednu-izbornu skupštine na dan 18.01.2015. godine u 11 sati, u Splitu, Šahovski dom, Šimićeva 54, s dnevnim redom kako slijedi:

1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,

2.Usvajanje dnevnog reda,

3.Prijedlog za izbor radnog predsjedništva,

4.Izbor  radnih  tijela:Izborne i verifikacijska komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja,

5.Izvještaj verifikacijske komisije,

6.Izvještaj o radu i financijiskom poslovanju za 2014  godinu,

7.Rasprava i glasovanje o točki 6.,

8.Obraćanje kandidata,

9.Izbor predsjednika ŠSŽSD,

10.Izvještaj izborne komisije,

11.Izbor ostalih tijela na prijedlog predsjednika sukladno Statutu ŠSŽSD,

12. Razno,

13. Zatvaranje Skupštine.

Temeljem Statuta  članka 27. ŠSŽSD,  Skupštinu čine ovlašteni predstavnici članica saveza i predsjednik saveza.  Šahovski savez županije splitsko-dalmatinske  (ŠSŽSD) čine 14 klubova

Sve  uprave  Šahovski klubova ŠSŽSD (svih 14) trebaju  izabrati  po dva predstavnika  temeljem Statuta ŠSŽSD  članka 27. kako slijedi:

NAZIV I ADRESA KLUBA                                                                       Broj delegata       

1. Šahovski klub  „A1 SPLIT“, Šimićeva 54,21 000   Split                         2

2. Šahovski klub „BAČVICE“, Viška 7,21 000 Split                                   2

3. Šahovski klub „BRDA“, Šimićeva 54, 21 000 Split                                2

4. GŠK „SOLIN-CEMEX“,Hektorovićeva 50, Solin                                     2

5. Šahovski klub „EPETIUM“, Ivankova 10, 21 311 Sobreč                       2

6. Šahovski klub „Jelsa“,21 465 Jelsa                                                        2

7. Šahovski klub „Makarska“, Kipara Meštrovića 18, Makarska                 2

8. Šahovski klub „MORNAR“,Šimićeva 54, 21 000 Split                            2

9. Šahovski klub „OMIŠ“, Punta 1, 21 310 Omiš                                         2

10. Šahovski klub „Petar Sedlar –Pepe“, Ul. Zagorski put 57,Kaštel Novi   2

11. Šahovski klub „Petar Žaja“, Aržano, Progon 7, 21 231 Aržano               2

12. Šahovski klub „Sveti Vid“, Megdan 57, 21 231 Klis                                 2

13. Šahovski klub „Sinj“,Sinj                                                                           2

14. Šahovski Klub „Student“, Split                                                                  2

Ukupno: 28

Skupštinu čine 29 predstavnika(glasova).

Upravni odbor  na sjednici  od 23.studenog 2014. godine donio je odluku da prema Statutu ŠSŽSD  kandidat za predsjednika ŠSŽSD može biti  predstavnik  član udruge ( kluba) kako bi bio na skupštini i mogao biti biran.

Imena   predstavnika za  skupštinu klubovi trebaju  u pisanom obliku  napisati i  ovjeriti pečetom kluba.

Kandidat za predsjednika ŠSŽSD mora u pisanom obliku svoje podatke, ovjerene pečetom kluba kojem pripada  dostaviti  predsjedniku ŠSŽSD na mail-e:  bozo.miskovic@sszsd.hr  do 14.01.2015. godine.