Održana skupština Šahovskog saveza Županije splitsko-dalmatinske

U Splitu, 18.01.2015. godine održana je skupština Šahovskom saveza Županije splitsko- dalmatinske, u prostorijama Šahovskog doma, Šimićeva 54.

Skupština je birala novog predsjednika , dopredsjednika i druga tijela saveza.

Novi predsjednik ŠSŽSD je Ivica Brkić a dopredsjednik je Davor Perić koje  je Skupština ŠSŽSD  izabrala  većinom glasova svih prisutnih.Skupština  je  izabrala  i sva druga tijela ŠSŽSD. Na  Skupštini  ŠSŽSD  je  prihvaćeno izvješće o radu i izvješće o financijskom poslovanju za prošlu 2014.  godinu koje je podnio bivši predsjednik ŠSŽSD, Božo Mišković.  Bivši predsjednik se zahvali na suradnji svim klubovima  šahovskog saveza , te je pozvao sve ljubitelje šaha na zajednički rad, suradnju  i razumjevanje.                                                                                                                                 Zahvaljujući svim delegatima  skupština je protekla u konstruktivnoj i bogatoj raspravi  po svim pitanjima, a posebno su dominirala financijska pitanja svih klubova,  saveza  i šaha općenito.