Održana je redovna skupština ŠSŽSD

U Splitu, 14.12.2019. godine, u prostorijama Šahovskog kluba “Brda”, Šimićeva 54, s početkom u 11.00 sati, održana je redovna skupština Šahovskog saveza Županije Splitsko-dalmatinske.

Jednoglasno je prihvaćen plan rada za 2020. godinu i financijski plan za 2020. godinu